В съвременните пазари, потребителите избират въз основа на различни фактори,чиято тежест в голяма степен зависи от продуктовата категория, значимостта на продукта, равнището на марковизация, зрялостта на пазара и различни други маркетингови...

прочетете повече >>