services

Един продукт е продукт в своята същност, когато е на „рафта” и потребителите имат досег до него. Пътят от поточната линия до потребителите, често е доста „трънлив” и изпълнен с предизвикателства за производители и вносители. Дистрибуцията и...

прочетете повече >>