fb li
Маркетингови консултации и проучвания
Резултати с решение!
Tемата за здравословното хранене е една от най-широко дискутираните у нас през последните няколко години.
Водени от изследователския си дух, ние от BluePoint отговорихме на важните управленски въпроси:
·Кои са категориите, в които можем да очакваме ръст, имайки предвид потреблението на потребителите?
·Кои са категориите с отслабващи позиции и как евентуално могат да бъдат минимизирани намаленията в тези категории?
·Какъв е потенциалът за развитие на био продуктите/супер храните за в бъдеще и в какви посоки е добре да се работи за популяризирането им ?