Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-1743-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.
за преодоляване на икономическите последствия
от пандемията COVID-19
Бенефициент: БЛУ ПОЙНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Обща стойност: 50 000,00 лв.
от които 42 500,00 лв. европейско и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 21.03.2022 г. - Край: 21.06.2022 г.
services

asd Общи Условия за участие в Игра, организирана от „Блу Пойнт България“ ЕООД, във връзка с извършването на анкета, проведена сред клиенти на „Аксес Файнанс“ ООД   I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 1. Организатор на Играта е...

прочетете повече >>