services

По подобие на различни продукти, предлагащи се на пазара, лекарствените средства също трябва да извървят своя път от производителите (вносителите), през търговците на едро и дребно до потребителите. Важна „брънка“ в дистрибуционната верига са...

прочетете повече >>