fb li

Ако си стигнал до тук, значи си достатъчно наблюдателен, идеен, аналитичен, с разчупено мислене и поглед извън рамката.

Точно такъв колега, старши изследовател, търсим в BluePo!nt

Необходими са и:

  • Поне 5  години опит в сферата на изследванията;
  • Образователен профил маркетинг, социология или други сходни области;
  • Писмено и говоримо владеене на английски език;
  • Владеене на MS Office и SPSS;
  • Опит в създаването на изследователски инструментариум;

В BluePo!nt предлагаме:

  • Възможност за професионалната реализация;
  • Конкурентно заплащане;
  • Страхотен екип;
  • Проекти в над 30 различни категории.
  • Опит в създаването на изследователски инструментариум;

Стани част от BluePo!nt екипа,  изпрати свое представяне на office@bluepoint.bg