Услуги
Маркетингови изследвания
Маркетингови консултации

Вие имате поглед върху вашия бизнес и маркетинговите процеси. Знаете как да подходите към решаването на различни предизвикателства и правите правилните според Вас стъпки. Но, в работния процес всеки има нужда от:

 • Обективна преценка;
 • Друга гледна точка;
 • Да види пропуснати възможности;
 • Просто да получи нови предизвикателство;
 • Да бъде насочен и провокиран;

Стъпвайки върху опита си в различни сектори можем да ви дадем този различен поглед и да добавим нови работещи идеи и механизми във вашата маркетингова политика.

Конкретни услуги, които можем да ви предложим:

 • Одит на маркетинговите дейности и политика на компанията;
 • Организиране на конкурси за избор на рекламна, медийна, PR и Digital агенция;
 • Разработване на цялостна маркетингова стратегия;
 • Разработване на конкретна маркетингова активация – промо-механизъм, кампания за лансиране на нов продукт, кампания за подобряване на продажбите и пазарната позиция;
 • Разработване на бранд архитектура;
 • Разработване на нови продукти;
 • Създаване на механизъм за управление на клиентската база;
 • Оценка и анализ на бъдещи рекламни активности;
 • Експертна оценка по конкретен маркетингов казус, в т.ч. организиране на Workshop.