Услуги
Маркетингови изследвания
Маркетингови консултации
В BluePo!nt провеждаме всички традиционни изследвания, предлагани от агенциитe у нас и добре познатите методи за събиране на (интервюта лице в лице, CAPI, онлайн анкети, групови дискусии, дълбочинни интервюта).
За изпълнение на различните изследвания, агенцията използва:
  • Специализирана платформа за онлайн проучвания
  • Регистрирани в онлайн панела на BluePo!nt : 12 238 панелисти към юли, 2018
  • Зали за групови дискусии и CLT тест
  • Полеви сътрудници на територията на цялата страна- 27 супервайзори и 220 сътрудника

Освен тях, в BluePo!nt сме разработили няколко собствени продукта